Nytt om lysande djur

Nytt om lysande djur

Nytt om lysande djur

Här kommer tips om observationer av lysande djur, intressant läsning och länkar samt smakprov på den senaste forskningen på området.

Proteiner för att lysa och se

GenetikPosted by Jenny 14 Jun, 2013 15:58
Kanske kan kammaneten Mnemiopsis både lysa och se med samma celler! Det har visats att proteiner som är inblandade i manetens ljusproduktion (fotoproteiner) och ljusdetektion (opsiner) produceras i samma celler (manetens lysande fotocyter). Man undrar hur den gör för att inte blända sig själv!

Samma studie beskriver den evolutionära utvecklingen av så väl fotoproteiner som opsiner. Det visar sig att Mnemiopsis typ av opsin troligtvis är den mest urspungliga formen av ljusdetektionsprotein.


Hela studien: Schnitzler et al, BMC Biology 2012, 10:107